Tillsammans mot havet

TILLSAMMANS MOT HAVET


När öknens damm har lagt sig

och förödelsen är nådd

Våra själar sönderrivna

och tiden missförstådd

Kan vi älska då tillsammans?

Kan vi löpa linan ut?

Kan vi vandra då tillsammans

Tillsammans till slut


Du ser dig själv i din värld

Och jag ser mig i min

Och bespeglar oss i glansen

Men ingen tränger in

Är det konstigt då att sorgen

Känns så namnlöst tung och sann

För vi kan väl eh gå förlorade

Förlorade i varann


Vill du så vill jag

Gå förlorad varje dag

Förlora mig i dig

Förlora mig i dig


Jag ser oss långt ifrån varann

Jag ser oss tätt intill

Och jag ser hur alla orden

aldrig nånsin räcker till

Men liksom din bäck där rinner

Likadant rinner min här

Vi får söka oss till havet


Vill du så vill jag...

TILLSAMMANS MOT HAVET

Uppsala, mitten på 80-talet. Tog banklån för att göra en singel. Flyttade till Göteborg. Förlagd hos Plattlangarna. Sålde inte många ex men lärde känna Björn Afzelius när jag jobbade ideellt på Transmission (innan ARRG, Valvet och Magasinet).


Med första uppsättningen av Little Wing, (Marc Gransten, Jocke Lindahl, Anders Törnkvist, Peter Olofsson) och en härlig kör bestående av bland annat kurspolare Hans-Eric Wikström från Uppsalas Orfei Drängar.

Fint layoutad av polare martin högvall.

Inspelad på Studio 55, 1985 och remastrat på Welfare studion 2015.